Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce sester

  KONCEPCE PÉČE O PACIENTY PO TRANSPLANTACI PLIC

  Pokladníková I., Přibylová P., Jungová L., Štěpánková J., Heřtová J., Turišinová K., Balátová L., Sládková V., Skálová J., Otipková M., Danč L.
  3. chirurgická klinika 1. LF UK, FN Motol, Praha

  Autorky prezentují koncepci péče o pacienty před a po transplantaci plic v rámci transplantačního oddělení, kde je koncentrována kompletní péče o pacienty na čekací listině, v pooperačním období a dlouhodobé ambulantní sledování pacientů včetně psychoterapeutické a rehabilitační péče. V rámci této koncepce se tým sester transplantačního oddělení aktivně podílí na funkci celého programu s nastandardní úrovní zodpovědnosti.

  Zpět