Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce sester

  PÉČE O PACIENTY PO TRANSPLANTACI JATER

  Sýkorová P., Šindelářová M.
  IKEM, Praha

  Autorky se zabývají léčebnou metodou u pacientů s jaterním ireverzibilním selháním, transplantací jater. Transplantace jater je výkon, který vyžaduje koordinaci řady pracovníků. V pooperačním období je nezbytná kvalitní péče zdravotnických pracovníků i spolupráce samotných pacientů.

  Autorky se v této prezentaci věnují:
  • Indikacím k transplantaci jater
  • Pooperační péči
  • Imunosupresivní léčbě (2)
  • Výsledkům transplantací jater v IKEM

  Transplantace jater je nadějí na dlouhodobý a kvalitní život. Z výsledků vyplývá, že 90% pacientů přežívá rok po operaci, 2/3 pacientů přežívá 10 let i více. Rozvoj transplantologie a medicíny přispívá ke zvyšování kvality života pacientů.
  Současným problémem je převyšující počet příjemců a nedostatek donorů.(1)
  1. Třeška V.: Transplantologie pro mediky, Karolinum Praha, 2002
  2. Trunečka P.: Co je potřeba vědět o transplantaci jater, Euroverlag Plzeň, 2004

  Zpět