Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2008

  Abstrakta přednášek – sekce sester

  AKUTNI JATERNI SELHANI

  H. Dvořáčková, K. Vaitová
  IKEM
  • IKEM, Vídenská 1958/9, Praha 4

  Cílem je seznámit s komplikovanou problematikou fulminantního jaterního selhání
  DEFINICE JATERNÍHO SELHÁNÍ (JS) Fulminantní jaterní selhání je syndrom vznikající při zániku hepatocytů z nejrůznějších příčin. Nezbytnou podmínkou je rozvoj jaterní encefalopatie (JE)a rozvoj koagulopatie. K manifestaci JE dochází do 8 týdnů po vzniku ikteru. KLASIFIKACE JS Selhání Interval mezi ikterem a encefalopatií Edém mozku Prognóza Hlavní příčiny Hyperakutní 7 dní častý středně těžká virus A,B, paracetamol Akutní 8-28dní častý nepříznivá non A, B, C, léky Subakutní Od 29 dnů do 12 týdnů málo častý nepříznivá non A, B, C, léky PŘÍČINY Infekce, léky a toxiny, cévní poruchy, metabolická onemocnění KLINICKÝ OBRAZ Nauzea, zvracení, slabost a únava, ikterus, porucha vědomí – JE, flapping tremor, foetor hepatikus, hepatomegalie. LABORATOŘ -zvýšená sérová hladina bilirubinu, amoniaku a sodíku - snížená sérová hladina albuminu a draslíku -zvýšení jaterních enzymů – AST, ALT, LDH - prodloužený prorombinový čas PŘIDRUŽENÉ STAVY Jícnové varixy, ascites a otoky, hepatorenální syndrom, sepse, hypoglykémie, porucha acidobazické rovnováhy, LÉČBA - zajištění pacienta na jednotce intenzivní péče - sledování vitálních funkcí, glykémie a laboratorních hodnot - dále komplexní léčba dle příčiny jaterního selhání a klinického obrazu - transplantace
  OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNÓZY -snížená soběstačnost z důvodu základního onemocnění -zvýšené riziko infekce z důvodu invazivních vstupů - porucha příjmu potravy z důvodu základního onemocnění - riziko malabsorpce z důvodu základního onemocnění - akutní zmatenost - riziko nevyváženého objemu tělesných tekutin z důvodu základního onemocnění
  -riziko násilí vůči jiným z důvodu encefalopatie - úzkost, strach z důvodu pramenící z vážných změn zdravotního stavu PROGNÓZA Celkové přežití u pacientů s 3. a 4. stupněm encefalopatie bez transplantace je 20%. Pokud pacienti dosáhli jen 1. a 2. stupně, je přežití kolem 65 %.

  Zpět