Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – satelitní sympózia

  SOUČASNÉ MÍSTO INHIBITORŮ KALCINEURINU V KLINICKÉ IMUNOSUPRESI

  Vanrenterghem Y.
  University Hospital Gasthuisberg Leuven

  Nefrotoxické vedlejší účinky inhibitorů kalcineurinu (CNI) byly středem pozornosti již od samotného počátku jejich širšího používání jako základních imunosupresivních látek po transplantaci solidních orgánů. I když metaanalýza provedená Kasiskem v roce 2000 neprokázala, že by vysazení CNI mělo negativní účinek na výsledný stav štěpu, vysazení CNI zůstává nadále nepopulární.
  Jedním z důvodů pro nevysazování CNI je, že v žádné z publikovaných kontrolovaných klinických studií nevedlo zlepšení funkce ledvin k významnému zlepšení dlouhodobého přežívání štěpu.
  Když se data cenzurovala vůči úmrtím, křivky přežívání pacientů transplantovaných v našem centru v letech 1978 – 1983 (kteří nedostávali CNI) a pacientů transplantovaných v letech 1983 – 1992 byly zcela shodné. Svou roli mohou hrát nízké udržovací dávky CNI používané v našem centru. Metaanalýza Kasiskeho rovněž prokázala zvýšené riziko akutní rejekce po vysazení CNI. Použití jiných imunosupresiv, jako je mykofenolát mofetil (MMF) toto riziko nemění.
  Dlouhodobé sledování v nedávno publikované kontrolované studii zdůraznilo negativní efekt vysazení CNI. Jedna randomizovaná studie, ve které se použil rapamycin a MMF, jako udržovací léčba po vysazení CNI, poprvé prokázala zlepšení přežívání štěpu. Podstatná část pacientů však musela být ze studie vyřazena pro vedlejší účinky rapamycinu.
  Při současném stavu informací se jeví jako předčasné, aby byly CNI vysazovány z udržovací imunosuprese.

  Zpět