Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce lékařů

  TRANSPLANTACE JATER A NÁHRADA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ

  Ondrášek J., Piler P., Černý J., Ostřížek T., Ondrůšková O.
  CKTCH, Brno

  Úvod:
  Současné onemocnění jater a aortální chlopně přináší závažné indikační problémy. Současné řešení obou onemocnění je pro pacienty zásadní otázkou pro přežití a pro chirurga činí závažný operační problém.

  Soubor:
  Na našem pracovišti jsme problematiku transplantace jater a náhrady aortální chlopně řešili celkem u 4 nemocných. U dvou pacientů byla transplantace jater provedena současně s náhradou chlopně, jeden pacient se podrobil transplantaci jater po kardiochirurgickém výkonu. Zbývající nemocný měl chlopeň nahrazenu po předchozí jaterní transplantaci. Autoři preferovali při náhradě aortální chlopně bioprotezu.

  Výsledky:
  Všichni sledovaní přežívají s dobrou funkcí graftu jater i aortální chlopně

  Závěr:
  Naše indikační rozvaha koincidence tak závažných onemocnění jakým je selhání jater a stenóza aortální chlopně vedla k úspěchu ve všech případech. Bioproteza aortální chlopně je výhodou – není nutná chronická antikoagulace. Při dlouhodobé imunosupresivní léčbě postupují degenerativní změny chlopně pomaleji.

  Zpět