Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce lékařů

  TRANSPLANTACE JATER PRO AKUTNÍ SELHÁNÍ NA PODKLADĚ BUDD-CHIARIHO SYNDROMU VE SPOJENÍ S OTRAVOU ŽAMPIONEM AGARICUS XANTHODERMA

  Oliverius M., Janoušek L., Petrášek J.1, Adamec M.
  Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha, 1Klinika hepatologie IKEM, Praha

  Východisko:
  Hyperkoagulační stavy jak hereditární tak získané mohou vést k uzávěru jaterních žil a vzniku Budd-Chiariho syndromu. Jeho akutní forma může vést k akutnímu selhání jater.

  Metodika:
  Kazuistika 24 letého muže přijatého do IKEM s progredujícím jaterním selháním na podkladě akutního Budd-Chiariho syndromu s laboratorně prokázanou Leidenskou mutací faktoru V. V anamneze krátce před manifestací požití jedovaté formy žampionu Ag.species. Přes intenzivní antikoagulační terapii progrese jaterního selhání. Pacient zařazen na WL k transplantaci jater. Do operace léčen albuminovou adsorbční dialyzou sy. Prometheus. Při Tx kompletní trombóza mesentrikoportálního řečiště. Konstruován AV shunt k zlepšení inflow, který 20den zrušen. Rozvoj jaterní nekrosy a nutnost reTx. Pacient zhojen a propuštěn.

  Výsledky:
  Laboratorně verifikována Leidenská mutace faktoru V, toxikologicky verifikována otrava žampionem. Toxicita Ag.species způsobena jednak rostlinými lectiny a zároven akumulací Kadmia. Intoxikace kadmiem v experimentu způsobuje poškození endotelu.

  Závěr:
  Manifestace akutního selhání na podkladě Budd-Chiariho syndromu potencovaná akutní otravou kadmiem v požitých houbách. Konstrukce AV shuntu při primární transplantaci s antikoagulační terapií významně přispěla k disoluci vzniklé trombózy mesenterikoportálního řečiště potvrzené při retransplantaci pro jaterní nekrosu. Pacient nyní rok po přijetí v dobrém klinickém stavu.

  Zpět