Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce lékařů

  JE PROTEINOVÝ METABOLISMUS NECHIRURGICKÝ FAKTOR VZNIKU LYMFOKÉLY PO TRANSPLANTACI LEDVINY?

  Pacovský J., Hyšpler R.1, Navrátil P., Broďák M., Baker Kh.
  Transplantační centrum při Urologické klinice FN a LF UK Hradec Králové, 1Klinika gerontologická a metabolická FN a LF UK Hradec Králové

  Východisko:
  Posouzení proteinového metabolismu pacientů, jako možné příčiny zhoršené reabsorbce lymfy vedoucí ke vzniku lymfokély po transplantaci ledviny (TL).

  Metody:
  V prospektivní studii jsme vyšetřovali hladinu celkové bílkoviny, albuminu, elektroforetickou analýzu proteinů a hodnotu koloidně osmotického tlaku (COP) bílkovin dle Hoefsovy rovnice před transplantací, 3. a 21. pooperační den u 45 nově transplantovaných pacientů. Doba sledování byla 8 až 20 měsíců. Od této skupiny (FG-lymphocele free group) byla v případě nálezu lymfokély oddělena skupina LG (lymphocele group). Obě skupiny byly statisticky zhodnoceny.

  Výsledky:
  Lymfokéla byla nalezena u 8 pacientů (LG – 17,8%). Signifikantní rozdíly byly nalezeny v ELFO-albumin (FG 0.595; LG 0.562; p<0.01), ELFO-A1 globulin (FG 0.069; LG 0.08; p<0.01), ELFO-gama globulin (FG 0.127; LG 0.151; p<0.005) a ELFO-A/G poměr (FG 1,484; LG 1.295; p<0.01) před TL. Rozdílné hladiny albuminu (FG 32.25; LG 30.29; p<0.01), ELFO-albumin (FG 0.517; LG 0.486; p<0.01) a ELFO-A/G poměr (FG 1.083; LG 0.952; p<0.01) 3. den po TL. Rozdílné hladiny albuminu (FG 35.5; LG 30.2; p<0.001), ELFO-albumin (FG 0.555; LG 0.496; p<0.005), ELFOA1 globulin (FG 0.094; LG 0.114; p<0.05), ELFO-A2 globulin (FG 0.147; LG 0.114; p<0.05), ELFO-A/G poměr (FG 1.266; LG 1.002; p<0.01) a COP (FG 2,88; LG 2,43; p<0,01) 21. den po TL.

  Závěry:
  Tyto výsledky naznačují nemalý význam proteinů v patogenezi lymfokély po TL. Nižší hladiny albuminů před transplantací mohou být zodpovědné za zhoršenou reabsorbci lymfy z tkání svou nižší COP. Vyšší hladiny zánětlivých proteinů a antiproteáz mohou vysvětlit mechanismus vzniku fibrózního pouzdra lymfokély.

  Zpět