Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce lékařů

  HYPERTENZE A DYSLIPIDEMIE JAKO NEJČASTĚJŠÍ RIZIKOVÉ FAKTORY U PŘÍJEMCŮ LEDVIN PO TRANSPLANTACI

  Teplan V., Stříbrná J., Bürgelová M., Hanzal V., Štollová M., Vítko Š.1
  Klinika nefrologie, 1Transplant centrum, IKEM, Praha

  Hypertenze a dyslipidemie po transplantaci ledviny (Tx) jsou významné rizikové faktory pro rozvoj aterosklerózy, kardiovaskulárních komplikací (KV) a pro dysfunkci štěpu.
  Cílem této studie bylo zhodnocení prevalence a léčby hypertenze a dyslipidemie u příjemců ledvin přežívajících s funkčním štěpem 3 roky.

  Metodika:
  U 311 příjemců ledvin s funkčním štěpem 3 roky po Tx byly prováděny kontroly v den Tx a ve 3., 6., 12., 24., a 36 měsíci. Normotenze byla definována jako TK<140/90 mm Hg bez antihypertenziv a hypertoniky byli všichni, kteří měli antihypertenziva.
  Dyslipidemie byla definována jako celkový cholesterol (TC)>5.2 mmol/l, triglyceridy (TG) jako>2.2 mmol/l a HDL-cholesterol (HDL-C)<1.1 mmol/l. Dále byl hodnocen počet podávaných antihypertenziv, clearance kreatininu (Ckr/1.732) a proteinurie/24 hod. a KV příhody.

  Výsledky:
  Již před Tx byla nalezena vysoká prevalence hypertenze (84%), dyslipidemie (80%) a KV příhod (14.6%). Počet hypertoniků narůstal po Tx až na 99%. Při zvyšujícím se počtu antihypertenziv se významně zlepšila kontrola hypertenze (p<0.01), nicméně okolo 60% příjemců ledvin mělo TK ? 140/90 mm Hg. Z lipidů mělo hypercholesterolemie okolo 80%, s poklesem na konci sledování (72%, p<0.05). Rovněž pokles hypertriglyceridemie z 60% na 48% při hypolipidemické terapii byl na konci sledování významný (p< 0.05). Hodnoty TG měli významně vyšší obézní jedinci (p<0.01) než příjemci ledvin s normální BMI. Změny v hodnotách Ckr/1.732 a proteinurii/24 hod. nebyly prokázány. Počet pacientů s KV příhodami se zvýšil z n = 45 před Tx na 62 (21%) na konci sledování. Nebyl prokázán vztah příhod k hypertenzi či k dyslipidemii.

  Závěr:
  Příjemci ledvin mají vysokou prevalenci hypertenze a dyslipidemie již při přístupu k Tx. Prevenci těchto rizikových faktorů je proto nutné věnovat pozornost již při onemocnění ledvin a v dialýze. Medikamentózní terapie může být účinná,ale je stále nedostatečná. Hypertriglyceridemii je možno příznivě ovlivnit snížením BMI.
  Podpořeno VZ MZ 978.

  Zpět