Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce lékařů

  KARCINOM TRANSPLANTOVANÉ LEDVINY. INCIDENTÁLNÍ NÁLEZ. KAZUISTIKA

  Holub L., Pacovský J., Navrátil P., Podhola M.1
  RTC při Urologické klinikce FN Hradec Králové, 1FÚP FN Hradec Králové

  Cíl:
  Cílem práce je připomenou realtivně vzácnou, avšak závažnou komplikaci transplantace ledviny, a to vznik karcinomu ledviny v transplantátu na kazuistice incidentálního, de novo vzniklého,multifokálního konvenčního světlobuněčnéo karcinomu transplantované ledviny. Mezi biologické vlastnosti karcinomu ledviny můžeme přičíst rezistenci k radioterapii a systémové chemoterapii. Jedinou signifikantní odpověď můžeme pozorovat vedle chirurgického řešení jen na léčbu imunologickou v podobě INF alfa, gama a IL-2. Snížená hladina těchto látek u imunosuprimovaných pacientů po orgánové transplantaci může vysvětlit i významně nepříznivější dobu přežívání oproti běžné, populaci.

  Kazuistika:
  Pacient byl přijat pro ireverzibilní selhání funkce štěpu 2005. V březnu roku 1999 mu byla provedena transplantace kadaverosní ledviny. Přes aktivní přístup dochází postupně k poklesu funkce graftu. 1.září 2005 provedena graftektomie.
  Histologické vyšetření prokázalo 2 ložiska cystické formy konvenčního světlobuněčného karcinomu ledviny, obě jaderného grade I, větší o velikosti 4mm, menší o velikosti 0,5mm.
  V během 6 měsíců od graftektomie nedošlo k manifestaci generalizace tumoru ledviny.

  Závěr:
  Karcinom ledviny je onemocněním, se kterým musíme vážně počítat u pacientů po transplantaci ledviny. Jeho mortalita zde dosahuje 40%. Základní léčbou karcinomu transplantované ledviny je graftektomie. U tumorů měnších, dobře ohraničených s nižším maligním potenciálem, je možnost provedení resekce graftu a převedení imunosuprese na sirolimus. Užitím tohoto imunosupresiva je možno v porovnání s kalcineurinovými inhibitory dosáhnout signifikantně lepší hodnoty přežívání pacienta a významně pomalejší progresi onemocnění. Soušasně podávaná imunoterapie INF-alfa a IL-2 je však bohužel zatížena vyšším rizikem rejekce štěpu o 29%. Rutinní sonografické kontroly pomáhají identifikaci tumoru v časném stádiu a dovolují tudíž nezřídka i záchovnou operaci transplantátu.

  Zpět