Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce lékařů

  PŘEŽÍVÁNÍ CÉVNÍCH PŘÍSTUPŮ U NEMOCNÝCH PO TRANSPLANTACI LEDVINY – PILOTNÍ DATA

  Fixa P., Dusilová Sulková S., Kulhánková H., Sirčeková Z., Zahradník J., Navrátil P.1
  Klinika gerontologická a metabolická, 1Urologická klinika, FN Hradec Králové

  Cévní přístup je nezbytný pro hemodialýzu, ale po úspěšné transplantaci již není nutný. Na jednu stranu sice poskytuje pacientovi možnost návratu k hemodialýze v případě, že by funkce štěpu zanikla, na druhé straně však není vyloučeno, že v dlouhodobém průběhu zatěžuje kardiovaskulární systém. V literatuře lze nalézt překvapivě málo údajů o osudu cévní spojky u nemocných po úspěšné transplantaci ledviny.
  U pacientů našeho transplantačního centra (N=226) jsme zjišťovali stav cévního přístupu pro hemodialýzu.
  U 173 pacientů (tj. v 77%) zůstala cévní spojka funkční (věk 50,2 let; doba po transplantaci 59 měsíců), u 53 pacientů (tj. ve 23%) zanikla (věk 53,3 let; průměrná doba sledování po transplantaci 96 měsíců; interval mezi transplantací a zánikem funkce zkratu 1 den až 10 let). Počet pacientů s více než jednou operací pro založení cévní spojky pro hemodialýzu byl shodný v obou skupinách, shodné bylo i zastoupení nativních vs umělohmotných zkratů.
  Cévní spojka zanikla v prvním měsíci u 15 osob, mezi 6.-12.měsícem u 14 osob a déle než za 2 roky u 23 osob. Mezi těmito třemi podskupinami nebyly zjištěny rozdíly ve věku ani v délce potransplantačního období, častější bylo zastoupení pacientů s více než 2 cévními operacemi před transplantací při časném zániku fistule (40% v porovnání s 22% ve skupině s pozdním zánikem funkce).
  Cévní spojka zůstává funkční u většiny pacientů (v našem souboru u 77%) a v dlouhodobém vývoji by bylo vhodné sledovat její potenciální dopad na kardiovaskulární systém. U 7% pacientů zanikla fistule v prvním měsíci po transplantaci, tito pacienti měli též vyšší počet předchozích cévních přístupů. U těchto pacientů je tedy vhodné zvážit podrobnější koagulační vyšetření před případným založením nové spojky při nutnosti znovu zahájit hemodialyzační léčení.
  Podpořeno Výzkumným záměrem LFUK Plzeň: VZ MSM 0021620819

  Zpět