Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce lékařů

  REZERVY V ODBEROVEJ AKTIVITE

  Miklušica J., Grandtnerova B., Laca Ľ., Adámik M.
  II. chirurgická klinika, Transplantačné centrum MFN, Martin

  Nízky počet darcov je na Slovensku dlhodobým problémom. Napriek tomu, že naša legislatíva patrí k ústretovejším (predpokladaný súhlas s darcovstvom orgánov podľa Zákona č. 576/2004 Zb.z.), bol podľa Rady Európy počet post mortem darcov na Slovensku v r.2004 10,2pmp, pričom v ČR to bolo 20.5pmp, v Rakúsku 22.6pmp a v Španielsku 34.6pmp.

  Zdokumentovali sme možnosti, ako zvýšiť počet post mortem darcov v regióne nášho transplantačného centra (TC):
  1) Zmenou angiografických(Ag) kritérií smrti mozgu, iniciovaných našim TC a akceptovaných Slov. radiologickou spoločnosťou v novembri 2004
  2) Preskúmaním dokumentácie zomretých pacientov na všetkých oddeleniach anestézie a intenzívnej medicíny (OAIM) v regióne nášho TC
  3) Vyhodnotením postoja rodiny k oberu orgánov od príbuzného

  Výsledky:
  1) Zmenou Ag kritérií smrti mozgu sa zvýšil počet post mortem darcov o 41% (na 19.8pmp)a smrť mozgu sa podarila dokázať u väčšiny darcov po dekompresívnej kraniektomii
  2) Preskúmaním dokumentácie sme zistili, že za obdobie 2 rokov nám nebolo nahlásených 21 ideálnych a ďalších 11 darcov s rozšírenými kritériami darcovstva orgánov. Ich využitím by sa zvýšila darcovská aktivita na 35pmp. Kontinuálna edukácia ohľadom rozšírených darcovských kritérií s spolupráca medzi TC a jednotlivými tímami na OAIM (nielen s nemocničnými koordinátormi) sú nadmieru dôležité.
  3) Veľmi silný odpor rodiny proti odberu orgánov mal za následok stratu 5.8pmp darcov za posledný rok. My rešpektujeme odmietnutie rodiny, napriek predpokladanému súhlasu zakotvenom v zákone. Preto najťažšou úlohou celej transplanačnej spoločnosti je edukácia verejnosti o problematike mozgovej smrti a vysokom morálnom princípe záchrany jedného života, keď nevieme zachrániť iný.

  Záver:
  Počet potenciálnych darcov na Slovensku je rovnaký ako v krajinách s vysokou transplantačnou aktivitou. Boli sme úspešný zmenou legislatívy, ale na dosiahnutie potrebných čísel musíme kontinuálne vzdelávať tak laickú ako aj odbornú verejnosť.

  Zpět