Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce lékařů

  NAŠE ZKUŠENOSTI S PŘÍMOU DETEKCÍ CYTOMEGALOVIRU

  Fajfr M.1,2, Förstl M.2,3, Štěpánová V.2,3, Plíšková L.4, Navrátil P.5, Fixa P.6, Fajfrová J.7
  1Centrum biologické ochrany Těchonín, 2Ústav klinické mikrobiologie LF UK a FN Hradec Králové, 3Národní referenční laboratoř procytomegalovirus, 4Oddělení molekulární biologie Ústavu klinické biochemie a diagnostiky LF UK a FN Hradec Králové, 5Transplantační centrum Urologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové, 6Hemodialyzační středisko Kliniky gerontologické a metabolické LF UK a FN Hradec Králové, 7Fakulta vojenského zdravotnictví University obrany, Hradec Králové

  Úvod:
  Cytomegalovirus (CMV) patří v oblasti transplantologie k biologickému agens, kterého se pro závažnost infekce tímto virem u imunosuprimovaných pacientů velmi obáváme. Proto jsme se rozhodli pro tuto relativně širokou retrospektivní studii přímé diagnostiky CMV za období 02/1995 až 01/2006. Celkem se nám sešlo 27833 výsledků.

  Materiál a metodika:
  Přímá diagnostika prošla za takto dlouhé období 11 let svým vývojem, proto jsou v této studii hodnoceny výsledky z celkem čtyř metod, z nichž dnes jsou používány pouze dvě : PCR a pokus o kultivaci/izolaci viru na tkáňové kultuře. Z již nepoužívaných metod se jednalo o detekci časného antigenu cytomegaloviru pp 65 (1998 – 2000) a hybridizace CMV DNA (1996 – 1997).

  Výsledky:
  Z celkového počtu výsledků jich bylo 24734 negativních, 1316 pozitivních, 6 suspektně pozitivních (detekce pp65), 10 hraničních či nejasných výsledků (PCR a pokus o kultivaci/izolaci viru) a 1767 kontaminací (pokus o kultivaci/izolaci viru na tkáňové kultuře). 1316 pozitivních výsledků pochází od celkem 568 pacientů. Nejvíce bylo výsledků od pacientů s diagnózou Z 94 (Pacient s transplantovaným orgánem a tkání), a to 13207, z nichž jich bylo 515 pozitivních. Nejvíce je žádáno nejlevnější vyšetření – pokus o kultivaci/izolaci viru, celkem 22082 vyšetření, z toho 671 pozitivit.
  Jako druhé nejčastější vyšetření je žádáno PCR, celkem 5207 vyšetření, 619 pozitivit. Nejčastější záchyt pozitivních výsledků byl z moče (539) a nesrážlivé krve (357). Nejvíce pozitivních výsledků pochází z měsíce listopad. Z celkového počtu vyšetření jich bylo 22917 vyžádáno z fakultní nemocnice a 4916 pocházelo z jiného zdravotnického zařízení.

  Závěr:
  Vzhledem k tomu, že plných 39,1 % pozitivních výsledků pochází od transplantovaných pacientů u kterých může infekce tímto virem probíhat pod velmi těžkým obrazem, je třeba se této problematice dále aktivně věnovat.

  Zpět