Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce lékařů

  KOINFEKCE CMV A TBC U PACIENTA PO TRANSPLANTACI LEDVINY

  Svobodová M.1, Förstl M.1, Štěpánová V.1, Buchta V.1, Navrátil P.2, Fixa P.3
  1Ústav klinické mikrobiologie, 2Transplantační centrum Urologické kliniky, 3Hemodialyzační středisko, Klinika gerontologická a metabolická, FN a LF UK Hradec Králové

  Úvod:
  Kazuistika muže, u něhož došlo po transplantaci ledviny k závažnému postižení gastrointestinálního traktu způsobenému reaktivací infekce CMV a M. tuberculosis a TBC postižení plic.

  Vlastní sdělení:
  Pro chronickou renální insuficienci na podkladě IgA nefropatie byla pacientovi transplantována kadaverózní ledvina (IgG CMV D+/R+). Anamnesticky muž prodělal miliární TBC.
  Po transplantaci se ještě během hospitalizace zhoršila funkce štěpu na podkladě cyklosporinové cytotoxicity. Po snížení dávky cyklosporinu a pulzním podání kortikosteroidů se funkce ledviny upravila a pacient byl v celkově dobrém stavu propuštěn domů s imunosupresivní medikací.
  Sedm měsíců po transplantaci byl rehospitalizován pro zhoršení funkce štěpu, pocit únavy, nechutenství, pokles tělesné hmotnosti a febrilie. Krátce po příjmu se objevila masivní melena a enterorhagie. Gastroskopické a kolonoskopické vyšetření prokázalo rozsáhlé ulcerace gastrointestinálního traktu. Provedena biopsie, při které došlo k ruptuře ulcerované střevní stěny s následným rozvojem pneumoperitonia a cirkumskriptiní peritonitidy. Pacient podstoupil urgentní revizi dutiny břišní s resekcí střeva a anastomózou.
  Metodou PCR prokázána CMV virémie a přítomnost DNA CMV a Mycobacterium tuberculosis v bioptátu. Sputum bylo mikroskopicky i kultivačně pozitivní na BK.
  I přes protiinfeční a celkovou intenzivní terapii se celkový stav nemocného zhoršoval. Osmnáct dní od objevení se prvních klinických příznaků pacient zemřel.

  Závěr:
  Prezentovaná kazuistika nás vede k zamyšlení, zda nezměnit postup sledování pacientů po transplantaci ledviny a neindikovat protivirovou léčbu ještě před klinickou manifestací CMV nemoci s ohledem na individuální situaci pacienta – rizikové faktory rozvoje CMV onemocnění, celkový zdravotní stav a výsledky laboratorních vyšetření zaměřených na stanovení replikace viru.

  Zpět