Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce lékařů

  KORONÁRNÍ KALCIFIKAČNÍ SKÓRE U PŘÍJEMCŮ TRANSPLANTOVANÉ LEDVINY

  Bubeníček P., Kautznerová D., Teplan V., Sotorník I., Látová I., Berdníková H., Vítko Š.
  IKEM, Praha

  Úvod:
  Koronární kalcifikační skóre (CCS) měřené pomocí spirálního CT je zavedenou metodou měření rizika ICHS. Cílem této studie bylo vyšetřit CCS u příjemců transplantovaných ledvin(TxL) a zjistit jeho vztah k markerům kalcium-fosfátového metabolismu včetně kostní denzity a metabolismu lipidů.

  Metody:
  Do studie bylo zařazeno celkem 148 konsekutivních pacientů přicházejících k TxL (100M+48Ž, věk 51±12 let). BMD bylo měřeno na přístroji DEXA Lunar na lumbální páteři (L) a v oblasti kyčelního kloubu (F) u všech pacientů 10-14 dní po TxL. Ve stejnou dobu bylo na spirálním CT stanoveno CCS vaskulárních kalcifikací koronárních tepen. Biochemické markery kostního a lipid. metabolismu byly vyšetřeny před TxL (PTH, Ca, P, kALP, osteokalcin, ICTP, 25(OH)D3, 1,25(OH)2D3, celk. cholesterol, triglyceridy, HDL a LDL cholest.). Pacienti byli rozděleni dle CCS do 5 skupin (skupina 1 = CCS 0, skup.2 = CCS 1-10, skup.3 = CCS 11-100, skup.4 = CCS 101-400, skup.5 = CCS >401)

  Výsledky:
  Průměrné CCS bylo 681±1175 (medián 66, min 0, max 5407). 33% pacientů bylo zařazeno do skupiny 1, 8% do skup.2, 10% do skup.3, 16% do skup.4 a 33% do skup.5. Prům. BMD v oblasti páteře bylo 1,163±0,206 g/cm2 (T-skóre –0,41±1,59) a v oblasti kyčle 0,874±0,153 g/2 (T-skóre –1,24±1,17). Negativní korelace byla nalezena mezi F-BMD a CCS (p<0,05), ale korelace mezi L-BMD a CCS nalezena nebyla. Celk. cholesterol byl 5,07±1,15 mmol/l (pozit. korelace s CCS s p<0,01). U ostatních vyšetřovaných markerů korelace k CCS nalezeny nebyly. CCS koreluje významně s věkem pacientů (p<0,001).

  Závěr:
  Střední riziko ICHS (skup.4) bylo nalezeno u 16% příjemců TxL a vysoké riziko vzniku ICHS (skup.5) u dalších 33% příjemců. Pozitivní korelace CCS s věkem pacientů a celk. cholesterolem a jen hraniční korelace s BMD v oblasti kyčle svědčí spíše pro vztah tohoto vyšetření k pokročilé ateroskleroze nemocných v CHRS než k vlastním poruchám kalcium-fosfátového metabolismu.
  Práce byla podpořena grantem IGA MzČR č. NR8286-3/2005.

  Zpět