Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce lékařů

  SUBKLINICKÉ AKUTNÍ REJEKCE V PROTOKOLÁRNÍ BIOPSII 3 MĚSÍCE PO TRANSPLANTACI LEDVINY

  Matl I., Viklický O., Honsová E., Bartošová K., Lánská V.
  IKEM, Praha

  Východisko:
  Subklinická akutní rejekce (SAR) se definuje jako histologicky diagnostikovaná rejekce bez klinických známek zhoršení funkce štěpu. Metodou jejího zjištění je protokolární biopsie.

  Metodiky:
  3 měsíce po transplantaci ledviny byla provedena protokolární biopsie u souboru 123 pacientů:79 mužů, 44 žen, průměrný věk 50,6±12,7 roků, 11 transplantací bylo ze žijícího dárce, 13 transplantací opakovaných, 13 příjemců mělo maximální proceno panel reaktivních protilátek nad 50, 42 pacientů (34,7%) prodělalo akutní rejekci před protokolární biopsií. 22 nemocných (17,9%) bylo léčeno trojkombinací imunosupresív s cyklosporinem, 98 (79,7%) s takrolimem, 3 nemocní byli léčeni jiným režimem.

  Výsledky:
  Dva bioptické vzorky byly nereprezentativní, normální morfologický nález byl u 74 pacientů (60,2%). Subklinická akutní rejekce (SAR) byla zjištěna u 9 nemocných (7,3%), z toho byly dvě rejekce protilátkové s pozitivitou C4d, hraniční změny (HZ) u 5 (4,1%). Akutní tubulární nefropatie byla nalezena v 9,8%, CTN v 8,9%, zbývajících 8% nálezů připadá na toxické a jiné změny. SAR a HZ dohromady se vyskytly celkem u 14 nemocných (11,4%). Nebyla zjištěna statisticky významná závislost prevalence SAR a HZ na typu imunosupresívního režimu, 93% pacientů se SAR a HZ prodělalo akutní rejekci před biopsií (p<0,001). Průměrná hodnota sérového kreatininu v době biopsie byla v celém souboru 148,02±53,2 umol/l a průměrné hodnoty byly statisticky významně vyšší (p<0,001) u pacientů se SAR (234,3±109,8) a srovnatelné u léčených cyklosporinem nebo takrolimem. Průměrná hodnota proteinurie byla v celém souboru 0,27±0,42 g/d, patologicky vyšší hodnoty nad 0,3 g/d byly významně častějším nálezem u nemocných s patologickým nálezem v biopsii oproti normálním histologickým obrazům. nebyly však významně vyšší u nemocných s CTN.

  Závěr:
  SAR a HZ byly zjištěny u 11,4% nemocných s protokolární biopsií ve 3 měsících po transplantaci s významným vztahem k prodělané akutní rejekci.

  Zpět