Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce lékařů

  PERSISTUJÍCÍ HYPERPARATHYREÓZA U NEMOCNÝCH PO TRANSPLANTACI LEDVINY

  Al-Jabry S., Zadražil J., Krejčí K., Horčička V.jr., Bachleda P.1
  III.interní klinika, 1II.chirurgická klinika, LF a FN Olomouc

  Východisko:
  Persistující autonomní nadprodukce parathormonu(PTH)u nemocných po transplantaci ledvin (TL)představuje závažný klinický problém a je rizikovým faktorem progrese osteopenie po TL. Cílem je vyhodnocení incidence terciální hyperparathyreózy (HPT), laboratorních nálezů, funkce (TL)a vývoje kostní denzity (BMD)po TL.

  Metodika:
  Od roku 1984 do roku 2005 byla v našem TC provedena TL u 510 nemocných. Potransplantační hyperkalcémie byla přítomna u 31 jedinců. Terciální HPT byla diagnostikována u 14 nemocných průměrného věku 47,4±23 let. Délka hemodialyzační léčby byla průměrně 3,2±3,1 let.
  Po transplantaci byli všichni léčeni kombinací Cy A ( tacrolimus), MMF (Aza) a Prednison. Všech 14 nemocných podstoupilo parathyroidektomii (PTE). U všech jedinců byly před a po PTE vyšetřeny sérové koncentrace PTH (S-PTH), kreatinin v séru (S-Cr), koncentrace Ca (S-Ca) a P v séru a v moči/24 hod. Nález na příštitných tělíscích (PT) byl verifikován sonografickým (UZ) a scintigrafickým (MIBI) vyšetřením. BMD v oblasti L páteře a krčku femoru byla stanovena před operací a jeden rok po PTE pomocí osteodenzitometrie (DEXA).

  Výsledky:
  Zvětšení všech čtyř PT bylo nalezeno u 8 nemocných (57,14%), zatímco adenomy byly prokázány u 6 jedinců (42,9%). U nemocných s difúzní hyperplazií PT byla provedena subtotální PTE, u ostatních nemocných byly extirpovány adenomy. Po PTE došlo k poklesu S-Ca z průměrné hodnoty 3,01±0,13mmol/l na 2,3±0,4mmol/l a k poklesu S-PTH z 725±308pg/l na 130±179pg/l.
  Průměrná S-Cr před PTE byla 194±204µmol/l, po PTE 310±356µmol/l.DEXA po PTE prokázala narůst T-skóre z –2,59±0,38 na –2,37±0,16 v oblasti L páteře a z –2,48±0,7 na 2,2±0,3 v oblasti krčku femoru.

  Závěry:
  Parciální nebo subtotální PTE u nemocných s terciální HPT byla provázena signifikantním poklesem S-PTH a S-Ca a nárůstem kostní hmoty. V období po PTE nedošlo k zlepšení funkce TL. Přítomnost persistující hyperkalcémie představuje významný rizikový faktor vzniku terciální HPT v potransplantačním období.

  Zpět