Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce lékařů

  SCREENING HLA PROTILÁTEK I.TŘÍDY U ČEKATELŮ NA TRANSPLANTACI LEDVIN

  Malušková A., Černá B., Paulišková M., Barešová J., Kolářová S., Čermáková Z.
  Krevní centrum FN Ostrava

  Východisko:
  HLA protilátky I.třídy se u všech čekatelů na transfplantaci ledviny vyšetřují 4x ročně s panelem 50 lymfocytů (tzv. panel reaktivních protilátek-PRA).
  Standardně používanou metodou je lymfocytotoxický test (LCT-NIH).
  Recentní studie ukazují na potřebu zavést do rutinní diagnostiky na komplementu nezávislé metody (non-CDC) založené na ELISA nebo flow cytometrii.

  Metody:
  Zkoušeli jsme kit AbScreen HLA Class I, Biotest, SRN, což je snadno proveditelná ELISA metoda na screening HLA protilátek I.třídy. Vyšetřili jsme 83 pacientů z ostravského regionu LCT-NIH a ELISA a výsledky obou metod porovnali.

  Výsledky:
  LCT-NIH jsme zachytili protilátky u 25% pacientů, ELISA testem u 33%. Shoda obou metod byla 86,7% (19 pacientů pozitivních a 53 negativních shodně v obou testech). U dvou pacientů byla zachycena pozitivita jen v LCT-NIH, domníváme se, že se jednalo o non-HLA protilátky, protože v dalším cyklu PRA pozitivita LCT-NIH vymizela. Izolovanou pozitivitu ELISA testu jsme nalezli u 9 pacientů, u kterých se dá předpokládat přítomnost noncytotoxických HLA protilátek.

  Závěr:
  V literatuře se uvádí případy špatného přežívání štěpů u příjemců s protilátkami zachycenými non-CDC metodami a je doporučováno provádět spolu s LCT další metodu na screening protilátek. Pokud jsou u pacienta zachyceny HLA non-cytotoxické protilátky je třeba provést před transplantací cross-match non-CDC metodou. Zatím však na trhu takový test chybí. To je jeden z důvodů, proč jsme tuto metodu zatím nezavedli do rutinní praxe.

  Zpět