Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce lékařů

  HYPERTENZE A FUNKCE RENÁLNÍHO ŠTĚPU 1 ROK PO TRANSPLANTACI LEDVINY - JSOU UKAZATELI DLOUHODOBÉ PROGNÓZY?

  Sobotová D.
  II.interní klinika FN u sv.Anny v Brně, LF MU v Brně

  Úvod:
  Neimunologické faktory se významně uplatňují v patogenezi chronické nefropatie alloštěpu (CAN), způsobující progredující úbytek funkce. Patří k nim i potransplantační hypertenze. Určit její podíl na rozvoji CAN je však obtížné, protože hypertenze může být příčinou i následkem dysfunkce štěpu.

  Cíl práce:
  Zhodnotit vliv glomerulární filtrace (GF) a hypertenze 1 rok po TL na dlouhodobé přežívání štěpu.

  Soubor a metoda:
  Soubor tvoří 141 příjemců kadaverózního alloštěpu z období od 25.7. 1996 do 29.7.2001, kterým štěp fungoval déle než 1 rok a jejich iniciální IS režim tvořila trojkombinace KS + CNI + MPA. V 1., 5., a posledním roce stanoveného období byly hodnoceny GF (kreat.klírenc a formule CG), S-kreatinin, TK, počet antihypertenziv vyjma diuretika a zastoupení ACEI/AIIA. Soubor byl rozdělen vždy do 2 skupin - nejprve podle GF (A:GF 1ml/s a více a B: GF pod 1ml/s)poté pdole kontroly TK (N: pod 140/90 mmHg a H: TK 140/90 a více) na konci 1. roku po TL. KUmulatívní přežívání štěpů bylo korelováno odděleně pro lepší a horší GF a pro kontrolovaný TK a hypertenzi.

  Závěr:
  1. Krevní tlak i GF na konci 1. roku po TL jsou významně asociovány s dlouhodobým přežíváním štěpů. 2. Středně a více snížená GF a horší kontrola TK rok po TL mají negativní vliv na dlouhodobou funkci. 3.Omezená GF je významnějším rizikovým faktorem než hypertenze. 4. GF v časném období po TL je podstatná pro regulaci TK. Vliv hypertenze je oslabován stále účinnější kontrolou TK a využíváním inhibitorů-ACE a blokátorů AT1 receptorů angiotenzinu II, které se staly lékem první volby.

  Zpět