Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce lékařů

  OBLIČKY OD MARGINÁLNYCH DARCOV - PODMIENKY ICH VYUŽITIA

  Laca Ľ., Grandtnerová B., Fani M., Miklušica J., Urdzík J.
  Martinská fakultná nemocnica JLF UK, Martin

  Cieľom práce je ukázať, že transplantácie obličiek od marginálnych darcov sú plnohodnotnou alternatívou pri neustále sa prehlbujúcom nedostatku kvalitných obličkových štepov.VTC MFN bolo vykonaných od 1.6.2003 do 1.4.2006 38 odberov orgánov od mŕtvych darcov a 50 transplantácií obličiek, z toho 46 od mŕtvych a 4 od žijúcich darcov. Autori analyzujú tento súbor z hľadiska rozšírených kritérií pre marginálnych darcov a hodnotia ich význam pre zvýšenie počtu odberov od mŕtvych darcov. Celkovo marginálni darcovia tvorili 18,4 % všetkých realizovaných darcov. Priemerný vek marginálnych darcov s výnimkou 1 darcu pod 5 rokov bol 60,7 ± 5,9 roka (51 -71 rokov). Priemerný vek tzv. ideálnych darcov bol 39 ± 12,6 roka (p < 0,001). Štrnásť obličiek od marginálnych darcov odobratých v našom TC bolo transplantovaných 11 pacientom, z toho 6 transplantácií sa uskutočnilo lokálne. Deviatim pacientom bola transplantovaná jedna oblička štandardným spôsobom ako od ideálnych darcov, jednému pacientovi boli transplantované dve samostatné obličky a jednému dve obličky „ en bloc“ od jedného darcu. Jedna oblička sa nepoužila.Obličky od marginálnych darcov pri primeranom vekovom matchingu, krátkej studenej ischémii, adekvátnej imunosupresii šetrnej chirurgickej technike zabezpečujú neporovnateľne vyššiu kvalitu života pacientov s CHRI ako ktorákoľvek metóda mimotelovej eliminačnej liečby.

  Zpět