Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce lékařů

  NÍZKOKAPACITNÝ MOČOVÝ MECHÚR A JEHO REHABILITÁCIA PO TRANSPLANTÁCII OBLIČKY

  Brutenič J., Žilinská Z., Bujdák P., Breza J.
  Urologická klinika s centrom pre transplantáciu obličiek, Bratislava

  Cieľ:
  Štúdium rehabilitácie nízkokapactného močového mechúra po transplantácii obličky.

  Pacienti a metódy:
  Retrospektívna štúdia pacientov, ktorí boli pred transplantáciou obličky anurický (diuréza do 100ml /24 hod.). Celkovo sme vyhodnotili 23 pacientov po transplantácii obličky (16 mužov a 7 žien), u ktorých bola do transplantácie obličky priemerna dĺžka anúrie 44 mesiacov. Pacienti subjektívne hodnotili kvalitu močenia po transplantácii obličky pomocou dotazníkov IPSS a QL (International Prostate Symptoms Score,Quality of Life). Objektívne sme hodnotili parametre močenia pomocou prietokometrie (Q max, Q ave, kapacita močového mechúra, PMR). Funkčnému vyšetreniu dolných močových ciest sa pacienti podrobili sa pacienti podrobili priemerne 21 mesiacov (3 až 48) po transplantácii obličky. Funkcia transplantovanej obličky bola v čase vyšetrenia stabilizovaná, s priemernou hodnotou kreatinémie 121 umol/l (83-160).

  Výsledky:
  V našej skupine pacientov dosiahli muži pri subjektívnom hodnotení kvality močenia pomocou dotazníka IPSS 3,8 bodu (0-9), QL bola 0,5 (0-2). Ženy dosiahli pri subjektívnom hodnotení kvality močenia pomocou dotazníka IPSS priemeren 6,1 bodu (0-13), QL bola 1,0 bodu (0-2). U žien s vyšším symptómovým skóre dominovali iritačné príznaky. Prietokometricky bolo v skupine mužov Q max (maximálny prietok uretrou) priemerne 26,2 ml/s (14,6 - 36,3), Q ave (priemerný prietok uretrou) 14,4 ml/s (8,5-21,2). U žien sme zaznamenali priemerne Q max 37,5 ml/s (15,8-48,8), priemerné Q ave 20,6 (11-26,9). V obidvoch sledovaných skupinách bola priemerná kapacita močového mechúra v čase vyšetrenia 425 ml (142- 934), postmikčné reziduum (PMR) 0-20ml.

  Záver:
  U anurických pacientov nie je potrebná predoperačná hydrodilatácia močového mechúra.Obnovenie spontánnej diurézy transplantovanej obličky a prirodzené plnenie a vyprázdnovanie močového mechúra vedie k postupnej rehabilitácii a nakoniec k normalizácii funkcie dolných močových ciest.

  Zpět