Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce lékařů

  CHIRURGIE TRANSPLANTACÍ LEDVIN A JEJICH KOMPLIKACÍ

  Mátl J., Mejzlík V., Hováth V., Fila P.
  CKTCH, Brno

  Sdělení se zabývá transplatací ledvin s ohledem na chirurgický postup od odběru orgánu až po implantaci příjemci. Modifikace chirurgického postupu bývá vynucena anatomickými nebo patologickými faktory příjemce a anatomickým nálezem ledvinného štěpu nebo jeho iatrogenním poškozením. Na souboru 237 transplantací ledvin za období 2001 - 2005 analýzujeme výskyt chirurgických komplikací ve vztahu k anatomickým anaomáliím a odběrovým poraněním a jejich vliv na výsledek transplantace. Práce se zabývá i komplikacemi u transplatací ledvin s normálními anatomickými poměry.
  Statisticky je zpracován počet chirurgických revizí,nutnost dialýzy,počet rejekcí,hladina kreatininu 28.den a průměrná doba hospitalizace.

  Závěr:
  Lze konstatovat,že počet a spektrum chirurgických komplikací u pacientů s modifikovaným operačním postupem se významně neliší od ostatních. Chirurgické komplikace u všech transplantovaných vyžadují v některých případech opakované operační intervence,statisticky na hranici významnosti prodlužují hospitalizaci,zvyšují náklady ale nemají zásadní vliv na výsledek transplantační léčby.

  Zpět