Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce lékařů

  KADAVERÓZNA PRÍBUZENSKÁ TRANSPLANTÁCIA OBLIČKY - KAZUISTIKA

  Beňa Ľ.1,3, Kaťuchová J.2,3, Sihotský V.2,3, Rosenberger J.3
  1Transplantačné centrum, Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice, 21.chirurgická klinika, Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice a Univerzita P. J. Šafárika Košice, 3Transplantačné oddelenie, Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice

  Transplantácia obličky je najefektívnejšou formou liečby terminálneho štádia chronického obličkového zlyhania, jej úspech predstavuje výsledok súhry mnohých faktorov. Základným a najpodstatnejším faktorom je schopnosť systému generovať orgány od kadaveróznych darcov. Alternatívnym riešením pre potenciálneho recipienta je transplantácia obličky od žijúceho príbuzného alebo nepríbuzného darcu. Transplantácia obličky od príbuzného darcu so stanovenou smrťou mozgu je raritnou kombináciou, ktorá nie je z medicínskeho hľadiska ničím výnimočným, jej jedinečnosť spočíva skôr v etickom rozmere a organizačnej náročnosti.
  Autori predkladajú kazuistiku kadaveróznej príbuzenskej transplantácie obličky, pri ktorej bola recipientovi transplantovaná oblička od príbuzného darcu so stanovenou smrťou mozgu.

  Zpět