Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce lékařů

  VLIV GENOVÉHO POLYMORFIZMU PRO SYNTÁZU OXIDU DUSNATÉHO NA ROZVOJ KORONÁRNÍ NEMOCI SRDEČNÍHO ŠTĚPU

  Kocík M.1, Málek I.2, Hubáček J.3, Janek B.3, Kolesár L.4, Slavčev A.4, Pirk J.5
  1IV. interní klinika VFN, Praha, 2Klinika kardiologie IKEM, Praha, 3Centrum experimentální mediciny IKEM, Praha, 4Oddělení imunologie IKEM, Praha, 5Klinika kardiovaskulární chirurgie IKEM, Praha

  Úvod: Změny v dostupnosti oxidu dusnatého na úrovni cévní stěny hrají klíčovou úlohu v rozvoji řady patologických dějů. Bylo prokázáno, že některé ze známých genových polymorfizmů pro endoteliální syntázu oxidu dusnatého ( eNOS ) ovlivňují produkci NO tímto enzymem. Určité genové polymorfizmy pro eNOS (Asp/Asp (Glu298Asp) a 4bb (intron 4) byly shledány rizikovými faktory pro rozvoj koronární aterosklerózy v běžné populaci. Cílem uvedené práce bylo posoudit vliv genových polymorfizmů pro eNOS na rozvoj koronární patologie transplantovaného srdce.

  Soubor pacientů a metody:
  Studovaný soubor představuje 69 příjemců transplantovaného srdce (17 žen, 52 mužů, průměrný věk 49 ± 11.6 let) u jejichž korespondujících dárců bylo provedeno stanovení následujících genových polymorfizmů pro eNOS: Glu298Asp, intron 4. Přítomnost koronární nemoci srdečního štěpu byla časně a 1 rok po transplantaci srdce zjištována pomocí intravaskulárního vyšetření věnčitých tepen srdečního štěpu.

  Výsledky: Nebyla nalezena žádná statisticky významná korelace mezi studovanými genotypy pro eNOS a přítomností koronární nemoci srdečního štěpu ať časně či 1 rok po transplantaci srdce ( intron 4: p=0.089 resp. p=0.098 , Glu298Asp: p=0.56 resp 0.59).

  Závěr: Žádný ze studovaných genových polymorfizmů pro eNOS nepředstavuje významný rizikový faktor pro rozvoj koronární nemoci srdečního štěpu u lidí časně a 1 rok po transplantaci.
  Podpořeno grantem uděleným v r. 2005 Českou kardiologickou společností.

  Zpět