Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce lékařů

  POLYMORFISMUS V REGULAČNÍ ČÁSTI GENU PRO HEMOXYGENÁZU-1 JAKO RIZIKOVÝ FAKTOR RENÁLNÍHO SELHÁNÍ

  Hubáček J.A., Bohuslavová R., Brabcová I., Hřibová P., Volk H.D.1, Viklický O.
  IKEM, Praha, 1Charite, Berlin, Německo

  Východisko:
  Volný hem je silně pooxidační substance, uvolňující se z hemoglobinu. Hemoxygenázy jsou mikrosomální enzymy, které odbourávají volný hem a uvolňují z něj volné železnaté ionty a oxid uhelnatý. Isoforma hemoxygenáza-1 hraje roli jako důležitý antiinflamační protein, jehož rolí je regulovat nitrobuněčnou oxidační rovnováhu. V regulační oblasti genu pro HO-1 byla popsána varianta G-1195 › A, která může ovlivnit množství/aktivitu enzymu. Za určitých vnějších podmínek dochází k narušení oxidační rovnováhy a to vede k různému stupni oxidačního poškození vnitřních orgánů. Sledovali jsme, zda zmíněná varianta ovlivní renální selhání.

  Metody:
  Varianta genu pro HO-1 byla analyzována pomocí PCR a restrikční analýzy u 309 konsekutivně shromážděných pacientů po transplantaci ledviny, u 166 konsekutivních dárců a u 268 zdravých kontrolních jedinců bez renálního onemocnění.

  Výsledky:
  Mezi pacienty po transplantaci ledviny byl signifikantně vyšší (obě p < 0,001) výskyt A-1195A homozygotů (23,0%) jak v porovnání s dárci (13,2 %), tak v porovnání s populační kontrolní skupinou (10,1 %). Frekvence jednotlivých genotypů se nelišily mezi dárci a kontrolní populací.

  Závěry:
  G-1195 › A polymorfismus v genu pro hemoxygenázu-1 může být důležitým faktorem ovlivňujícím renální selhání. Tato práce byla podpořena projektem MZ ČR č. 00023001 (Institut klinické a experimentální medicíny).

  Zpět