Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce lékařů

  TRANSPLANTACE SRDCE U NEMOCNÝCH S DIABETES MELLITUS

  Lukášová M.
  Klinika kardiologie IKEM, Praha

  Úvod:
  Chronické srdeční selhání v terminální fázi je možné úspěšně léčit transplantací srdce (TS). Prognosa nemocných po transplantaci srdce je ovlivněna řadou faktorů, významný podíl mají přítomné komorbidity. Mezi častá přidružená onemocnění patří diabetes mellitus (DM). Diabetes mellitus není kontraindikací transplantace srdce, ovlivňuje ale dlouhodobou posttransplantační morbiditu a mortalitu. Z hlediska ovlivnění prognosy nemocných je významný zejména DM manifestní již před transplantací srdce.

  Metody:
  Práce je retrospektivní analýzou 582 nemocných transplantovaných na našem pracovišti v letech 1984 - 2005.

  Výsledky:
  Standardním kritériem pro zařazení diabetika na čekací listinu transplantace srdce je nepřítomnost orgánových komplikací, zejména závažnější diabetické nefropatie. Relativní kontraindikací je periferní insulinová resistence s vysokou spotřebou insulínu.
  V našem souboru 582 nemocných v terminální fázi srdečního selhání bylo před transplantací srdce léčeno pro DM dietou anebo perorálními antidiabetiky (PAD) 77 (13.4%) nemocných, insulínem 30 (5.2%) nemocných. Průměrná vstupní hodnota kreatininu byla 113,6 ± 36.1 mmol/l, průměrný body mass index byl 24.8 ± 4,4.
  Po transplantaci srdce je ze 318 žijících nemocných léčeno dietou anebo PAD 46 (13.3%) nemocných, insulínem 53 (15.3%) nemocných. Průměrná hodnota kretatininu je při poslední kontrole 153,9 ± 84,3 mmol/l, z toho u diabetiků 158,7 ± 93,7 mmol/l. V chronické dialyzační péči je 5 nemocných (1,6%), z toho 2 diabetici (0,6%).
  Pro koronární nemoc štěpu podstoupilo katetrizační intervenci 13 (4%) nemocných, z toho 3 (0.9%) diabetici, všichni s manifestací DM před Tx. Chirurgickou revaskularizací byli léčeni 3 (0,9%) nemocní, nediabetici.

  Závěr:
  Nemocné s terminálním srdečním selháním a diabetes mellitus je možné léčit transplantací srdce. Prognosa diabetiků po transplantaci srdce se výrazněji neliší od nediabetiků, pokud jsou před zařazením na čekací listinu TS dostatečně selektováni.

  Zpět