Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce lékařů

  DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ DĚTÍ PO SRDEČNÍ TRANSPLANTACI V BRNĚ: DESETILETÁ ZKUŠENOST

  Ošmerová M., Černý J., Němec P.,Sirotková A., Šreflová R., Nečas J., Kovalová S.
  CKTCH, Brno

  Úvod:
  První transplantace srdce u dítěte se v České republice uskutečnila v Brně 24.5.1995.

  Metody:
  od května 1995 do konce prosince 2005 jsme na čekací listinu zařadili 28 dětí ve věku 2měs.-16,5r. (prům.10,9r.), z nich 18 podstoupilo ortotopickou transplantaci srdce. Základem imunosupresivní léčby byl Cyklosporin a Azathioprin, ev.Mykofenolát Mofetil, steroidy vysazujeme měsíc po transplantaci. Jako indukční léčbu jsme podávali ATG, později Daclizumab.

  Výsledky:
  srdeční trasnplantace se nedožilo 7 dětí, 3 děti jsme stáhli z čekací listiny.
  Ze sledovaného souboru 18 dětí po transplantaci 6 zemřelo. Příčinou úmrtí bylo: selhání graftu 2, léze CNS 2, ak. rejekce1 a multiorg. selhání u 1 pacienta. 1rok, 5 a 10let po transplantaci přežívá 72,2%, 72,2% a 66,7%dětí. Dlouhodobě sledujeme 12 dětí 9-127 měs. (prům.74,1měs.) po operaci. Do roku po transplantaci byl výskyt léčených rejekčních epizod 1,64 ep./pac./rok, více jak rok po operaci 0,113ep./pac./r. Tři dětí jsme léčili pro CMV infekci, jedno pro sepsi. Na každoročních koro-narogramech jsme dosud neprokázali onemocnění koronárních tepen alograftu. Jedna pacientka se léčí pro B lymfom vzniklý 8 let po transplantaci.
  V dlouhodobém sledování byla nejčetnější morbididitou hypertenzní nemoc (50%), následovaná hyperlipidemií (33%) a snížením renálních funkcí (16,7%).
  Všichni námi sledovaní dětští pacienti se normálně vyvíjejí a rostou a jsou schopni běžných aktivit včetně školní docházky. Problémem je zejména noncompliance, kterou jsme zjistili u 2 adolescentů.

  Závěr:
  provedli jsme 18 transplantací srdce u dětí. Steroidy se nám podařilo úspěšně vysadit do 2 měsíců po transplantaci u 12 ze 14 dětí. Hlavní limitací naší práce je malý počet dětí po srdeční transplantaci a problematika dárcovství v dětském věku.

  Zpět