Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce lékařů

  CIRKULAČNÉ POMERY PO TRANSPLANTÁCII SRDCA

  Lesný P., Goncalvesová E., Luknár M., Štefanková I., Fabián J.
  Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava

  Úvod: Pre srdcové zlyhávanie je typická abnormálna hemodynamika, nízka funkčná kapacita a neurohormonálna aktivácia. Dynamika zmeny týchto parametrov po transplantácii srdca (HTx) nie je dostatočne objasnená.

  Cieľ: Posúdiť zmenu hemodynamiky, funkčnej kapacity a koncentrácie BNP u pacientov po HTx s dobrou systolickou funkciou ľavej komory.

  Metódy: Vyšetrili sme 28 pacientov (27 mužov) pred HTx a 44 ± 35 mesiacov po HTx. Všetci vyšetrení pacienti mali po HTx dobrú systolickú funkciu ľavej komory a boli bez rejekcie. Hemodynamiku sme vyšetrili pri pravostrannej srdcovej katetrizácii Swanovým – Ganzovým termodilučným katétrom. Funkčnú kapacitu sme stanovili spiroergometricky. Meradlom neurohormonálnej aktivácie bolo stanovenie natriuretického peptidu typu B (BNP).

  Výsledky: Všetci pacienti mali pred HTx abnormálnu hemodynamiku, po HTx sa u 86% pacientov normalizovali hemodynamické pomery (CVP < 8 mmHg, PCWP < 15 mmHg, CI > 2,4 l/min/2). Maximálna spotreba kyslíka sa zvýšila z 13,8 ± 4,5 ml/min/kg pred HTx na 18,8 ± 5,4 ml/min/kg po HTx. BNP pokleslo z 885 ± 312 pg/ml na 118 ± 81 pg/ml.

  Záver: Po HTx bola hemodynamika normálna u 86% pacientov. Funkčná kapacita a hladina BNP sa podstatne zlepšili (o 45%, resp. 85%), aj keď nedosiahli hodnoty ako u zdravých. Hodnota BNP u asymptomatických pacientov po HTx (118 ± 81 pg/ml) bola vyššia ako je diagnostická hodnota BNP pre srdcové zlyhávanie.

  Zpět