Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce lékařů

  MANAŽEMENT DOSPELÉHO MUŽA S DEFEKTOM KOMOROVÉHO SEPTA A EISENMENGEROVÝM SYNDRÓMOM

  Fabián J., Goncalvesová E., Hájková M.1, Lesný P.
  Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava, 1FNsP Ružinov, Bratislava

  Popis prípadu:
  54 –ročného muža s vrodeným defektom komorového septa (DKS) s Eisenmengerovým syndrómom sme prijali pre progresiu dýchavice a centrálnej cyanózy. Echokardiografia zobrazila veľký subaortálny DKS s bidirekčným skratom a dobrú funkciu oboch komôr. Obojstranná katetrizácia potvrdila podobné tlaky v aorte a pľúcnici, krivky z pravej a ľavej komory boli identické. Pacient prešiel pri 6- minútovom teste chôdzou 290 m. Saturácia arteriálnej krvi kyslíkom bola 82%. Odporučili sme štandartnú konzervatívnu liečbu vrátane domácej oxygenoterapie. V nasledujúcich 18 mesiacoch sa klinický stav pacienta zhoršoval. Vzdialenosť, ktorú pacient prešiel za 6 minút sa skrátila na 170 m, saturácia arteriálnej krvi kyslíkom klesla na 71%. Funkčne bol na úrovni NYHA IV. Pacient bol zaradený na čakaciu listinu na transplantáciu pľúc, resp. srdca a pľúc. Po 4 mesiacoch podstúpil domino transplantáciu srdca a pľúc (HLuTx) v Algemeines Krankenhaus vo Viedni. Pri domino HLuTx je príjemca srdca a pľúc darcom vlastného srdca. Zdravotný stav pacienta vrátane pľúcnych a srdcových funkcií bol 9 mesiacov po operácii priaznivý.

  Záver:
  HLuTx bola konečným riešením defektu komorového septa s Eisenmengerovým syndrómom. Táto liečba je pre našich pacientov dostupná iba v zahraničí. V najbližšom období považujeme uvedený postup za optimálny a podnetný pre rozvíjanie ďalšej spolupráce takto zameraných pracovísk.

  Zpět