Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce lékařů

  ÚLOHA KOORDINAČNÍHO STŘEDISKA TRANSPLANTACÍ (KST) V PROGRAMU ODBĚRU A TRANSPLANTACÍ BUNĚK A TKÁNÍ

  Šaršaňová M.1, Holcát M.1, Stárková D.3, Havranová D.3, Kuchynka P.4, Měřička P.5, Kubeš R.7, Špatenka J.7
  1Koordinační středisko transplantací, Praha, 2Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha, 3Tkáňová banka FN Brno, 4Oční banka FN Královské Vinohrady, 5Tkáňová banka FN Hradec Králové, 6Ortopedické oddělení Pardubice, 7TC Motol, Praha

  Východisko:
  KST bylo při implementaci Zákona o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů (Zákon č. 285/2002 Sb.) založeno v roce 2003. Smyslem bylo zřídit nezávislou instituci, která bude plnit tyto hlavní úkoly v oblasti transplantační medicíny:
  - Vedení Národního registru (NR) osob čekajících na transplantaci orgánů
  - Vedení NR dárců buněk, tkání a orgánů
  - Vedení NR provedených transplantací buněk, tkání a orgánů
  - Koordinovat činnost odběrových a transplantačních týmů při odběru orgánů a tkání
  - Výběr nejvhodnějších příjemců pro odebrané orgány
  - Statistiku provedených odběrů a transplantací buněk, tkání a orgánů a jejich výsledků.
  - Koordinovat mezinárodní spolupráci při výměně tkání a orgánů určených k transplantaci.
  V oblasti odběru a transplantací buněk a tkání KST úzce spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví ČR a se všemi akreditovanými tkáňovými bankami. KST se také podílí (v souladu s českou legislativou i se Směrnicí 2004/23/EC Evropského parlamentu a Rady Evropy o stanovení standardů kvality a bezpečnosti pro darování, získávání, testování, zpracování, uchování, skladování a distribuci lidských buněk a tkání) na vytváření systému kvality odběrů, testování, zpracování, uchování a distribuci lidských buněk a tkání. Cílem posteru je prezentace národní aktivity související s odběry a transplantacemi buněk a tkáni za rok 2005.

  Metody:
  Retrospektivní studie statistiky odběrů a transplantací buněk a tkání za rok 2005.

  Výsledky:
  Za rok 2005 bylo v ČR provedeno 2568 odběrů buněk a tkání od žijících dárců a 853 odběrů tkání od kadaverózních dárců . V ČR a v zahraničí bylo v r. 2005 transplantováno 3205 štěpů od žijících českých dárců a 1988 štěpů od kadaverózních dárců. Z toho bylo 3169 tkáňových štěpů, 846 buněčných štěpů, 74 375 2 dermoepidermální tkáně, 5158 2 amnionu a 1330 2 keratinocytů.

  Závěry:
  ČR se zařadila mezi země, které mají přehled nejen o počtu odběrů a transplantací orgánů, ale i odběru a transplantaci buněk a tkání.

  Zpět