Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce lékařů

  DYNAMIKA ZNAČENÍ LANGERHANSOVÝCH OSTRŮVKŮ NANOPARTIKULEMI ŽELEZA

  Berková Z.1,2, Jirák D.2,3, Lodererová A.4, Zacharovová K.1,2, Kříž J.1,2, Girman P.1,2, Dovolilová E.1,2, Koblas T.1,2, Honsová E.4, Hájek M.2,3, Saudek F.1,2
  1Laboratoř Langerhansových ostrůvků, IKEM, Praha, 2Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha, 3Oddělení MR spektroskopie, IKEM, Praha, 4Pracoviště klinické a transplantační patologie, IKEM, Praha

  Východisko:
  Naše laboratoř vyvinula metodu zobrazení transplantovaných Langerhansových ostrůvků (LO) v játrech pomocí magnetické resonance (MR). Ostrůvky jsou značené superparamagnetickými nanopartikulemi oxidu železa (Resovist®) 48 hodinovou kultivací. Cílem této studie bylo sledovat průběh značení, zjistit množství inkorporovaného železa a jeho lokalizaci v ostrůvku.

  Metody:
  Izolované ostrůvky potkanů kmene Wistar byly kultivovány v CMRL médiu při 37°C a v 5% atmosféře CO2. LO byly značené Resovistem (5µl/ml; Shering, Německo) 1, 4, 8, 12, 24 hodin a detekované pomocí MR (4,7 Bruker Biospec spektrometr). Obsah železa v LO byl stanoven pomocí Spectroflame M120S. Pro lokalizaci železa v buňkách byla použita imunohistochemie. Vzorky LO byly značené protilátkou proti inzulínu pro detekci beta buněk, protilátkou anti-ED-1 pro detekci makrofágů a pro detekci železa byla použita Pruská modř.

  Výsledky:
  Značení LO kontrastní látkou umožní jejich detekci na MR, kde jsou viditelné jako hypointenzní tečky od první hodiny kultivace s Resovistem. Množství železa u neznačených LO bylo 0,3 ng/LO, zatímco u značených LO se obsah železa pohubuje od 2,9 ng/LO až do 18,2 ng/LO po 24 hodinách kultivace (p<0,05). Immunohistochemické barvení poukázalo na přítomnost železa ve všech typech buněk LO.

  Závěr:
  V průběhu kultivace s Resovistem se nanočástice železa dostávají do všech buněčných typů Langerhansového ostrůvků. V závislosti na době značení se množství železa v ostrůvku zvyšuje, ale LO jsou viditelné na MR již po první hodině kultivace. Z toho vyplývá možnost značení LO kratší dobu a využití této metody pro monitorování ostrůvků při klinické transplantaci.
  Tento projekt je podporován granty: 1M0021620803 (CBTTN) a MZO 00023001 (VZ IKEM).

  Zpět