Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce lékařů

  EPITELOIDNÍ HEMANGIOENDOTELIOM JAKO MÉNĚ OBVYKLÁ INDIKACE K TRANSPLANTACI JATER

  Šperl J., Fraňková S., Trunečka P., Špičák J., Adamec M., Vítko Š.
  IKEM, Praha

  Epiteloidní hemangioendoteliom (EHE) je vzácný, potencionálně maligní nádor jater, pozdně zakládající vzdálené metastázy, postihující převážně ženy. Je-li tumor neresekovatelný či postihuje-li oba jaterní laloky, je indikací k transplantaci jater, a to i v případě, že jsou již přítomny vzdálené metastázy.
  Naše práce retrospektivně popisuje výsledky translantace jater pro EHE za uplynulých 10 let.
  V letech 1996 až 2006 podstoupilo v IKEM transplantaci jater pro EHE 6 pacientů, 2 muži a 4 ženy, průměrného věku 42.2 let (±8.7 let). Všichni pacienti dosud žijí, průměrná doba sledování od transplantace činí 78.7 měsíců (±32.9 měsíců). Dvě pacientky měly v době stanovení diagnózy mnohočetné metastatické postižení plic, postižení jiných orgánů nebylo u žádného z nemocných zjištěno. Pooperační průběh všech nemocných byl nekomplikovaný, 3 pacienti prodělali epizodu akutní celulární rejekce léčenou kortikoidy, jeden muž měl stenózu biliární anastomózy řešenou endoskopickým zavedením stentu. Jeden pacient má chronickou rejekci štěpu jater po přechodném vysazení imunosuprese, funkce štěpu je však dobrá. U pacientek s dříve popsanými plicními metastázami nedošlo dle zobrazovacích metod (CT plic) k progresi ložiskového postižení, ani u dalších pacientů se pozdně neobjevily vzdálené metastázy i přes podávanou imunosupresi.

  Závěr:
  Transplantace jater představuje úspěšnou léčebnou metodu i pro rozsáhlé EHE jater se vzdálenými metastázami.

  Zpět