Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce lékařů

  ČASNÉ CHIRURGICKÉ KOMPLIKACE PO TRANSPLANTACI JATER

  Kočík M.1, Adamec M.1, Janoušek L.1, Oliverius M.1, Trunečka P.2
  1Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha, 2Klinika hepatogastroenterologie IKEM, Praha

  Úvod:
  Cílem sdělení je zhodnocení časných chirurgických komplikací po transplantaci jater (OLTx) prováděných na Klinice transplantační chirurgie IKEM, Praha a jejich porovnání s literárními údaji.

  Metodika:
  Retrospektivně jsme hodnotili chirurgické komplikace po OLTx provedených v období od dubna 2004 do června 2006. Komplikace byly hodnoceny v prvních 30 dnech po OLTx.

  Výsledky:
  Celkem bylo provedeno 133 OLTx u 126 pacientů, 8 re-OLTx, 1 re-re-OLTx a 6 kombinovaných OLTx s transplantací ledviny. Akutních transplantací jater bylo 9 %. Biliární komplikace jsme zaznamenali u 29 OLTx, které si vyžádaly chirurgické řešení v 10 případech a endoskopické v 18 případech. Trombóza či stenóza a. hepatica se vyskytla v 10 případech, z nichž retransplantace byla nutná ve 4 případech, chirurgická revize ve 2 a endovaskulární řešení ve 3 případech. Trombózu v. portae a stenózu v. cava inferior jsme zaznamenali 1x, stenózu s trombózou jaterních žil 2x. Celkové časné přežívání pacientů bylo 91.7 % a štěpů 86.5 %.

  Závěr:
  Transplantace jater je zavedenou metodou léčby konečných stádií jaterních onemocnění. Mortalita je v současné době nízká, stále však přetrvává signifikantní morbidita především u pacientů v pokročilých stádiích onemocnění jater a u retransplantací. Nejčastější příčinou časné ztráty štěpu nadále zůstává trombóza či stenóza a. hepatica. Předkládané výsledky jsou plně srovnatelné s literárními údaji ze světových center.

  Zpět