Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce sester

  TRANSPLANTACE LANGERHANSOVÝCH OSTRŮVKŮ - HISTORIE A SOUČASNOST

  Číhalová E.
  IKEM, Praha

  V roce 1869 Paul Langerhans popsal ve své disertační práci shluky buněk v pankreatu, které byly v roce 1893 nazvány jeho jménem. To je začátek historie Langerhansových ostrůvků (dále jen LO), které začaly být od té doby intensivně studovány. Ale až v roce 1967 Lacy popsal jednoduchou metodu, jak získat životaschopné LO z pankreatické tkáně. Tato zásadní práce odstartovala novou etapu výzkumu LO, která vedla přes experiment na zvířatech k prvním pokusům o jejich transplantaci.V roce 1988 Ricordi objevil průkopnickou metodu, která umožnila získání velkého počtu Lo z pankreatu a zásadně zjednodušila proces jejich izolace.
  Koncem 80. let v Edmontonu byly LO transplantovány současně s LO pacientům s diabetem 1.typu. Během posledních dvaceti let nastal rozmach transplantací LO, která se stala léčebnou metodou, i když v současné době se ještě stále nemůže stát běžnou již proto, že dárcovských orgánů není a zatím nebude dostatek.

  Zpět