Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce sester

  ETICKÉ ASPEKTY ODBERU ORGÁNOV

  Gulášová I.
  Trenčianska univerzita A.Dubčeka, UZO, Trenčín

  Východisko:
  Nízka úroveň informovanosti širokej laickej verejnosti o odberoch orgánov k transplantácii , ďalším motívom nám bola skutočnosť , že dopyt je vyšší ako ponuka a tiež rezervovaný postoj verejnosti k otázkam darcovstva orgánov.

  Metódy:
  Swoft analýza v uvedenej problematike , slabé a silné stránky v oblasti legislatívy, masmediálnej politiky, zdravotníctva a morálky /etiky/.

  Výsledky:
  Problémom stále ostáva presná definícia smrti, ďalej je to súhlas s darcovstvom. A tak je nám zrejmé, že akákoľvek definícia smrti je vždy len otázkou konsenzu, pretože smrť v biologickom zmysle je proces, nielen okamih. O tom, či a ako je nutné získavať informovaný súhlas k prípadnému „darovaniu“ orgánov po smrti sa uvažuje nasledujúcim spôsobom: Opting –in (rozhodnutie pre, vyjadrenie súhlasu) –je preto nevyhnutné, aby sa na mnohých miestach počas života prihlásili a je potrebné, aby doklad o tomto prianí nosili stále so sebou. Väčšina ľudí nie je však žiadnym spôsobom zainteresovaná do problému transplantácii a nemá preto dostatočnú motiváciu k takémuto skutku. Etický problém: darca by mal byť oslovený, či chce byť naozaj darcom. Ďalej je to rozhodnutie o neúčasti: Opting – out. V našom štúdiu sa zaoberáme i problematikou pojmu „darca“. Snáď všetci súhlasíme s tým, že orgány mŕtvemu človeku už k ničomu nemôžu pomôcť, že naopak môžu zachrániť život tým, ktorí trpia a ktorí čakajú na tento dar. V prípade živého darcu je náplň pojmu splnená vrchovate: darca daruje orgán z lásky k druhému, ktorému chce pomôcť, a to i za cenu určitého rizika pre svoje zdravie a život. V prípade „mŕtveho“ darcu je tu navyše prvok obdarovania niekoho, koho vôbec nepozná a ktorý bude po jeho smrti v núdzi. Môžeme konštatovať, že počas svojho života takýto jednotlivec prejavil pravú ľudskosť.

  Záver:
  V tomto smere je potrebné zabezpečiť širokú informovanosť a predovšetkým výchovu našej spoločnosti.

  Zpět