Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce sester

  MANAŽMENT POOPERAČNEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI

  Gulášová I.
  Trenčianska univerzita A.Dubčeka, UZO, Trenčín

  Východisko:
  Skutočnosť, že vysoko odborným chirurgickým zákrokom sa zdravotnícka a ošetrovateľská starostlivosť o pacienta nekončí, nakoľko na ňu plynule nadväzuje pooperačné obdobie, ktoré z hľadiska úspešnosti celkovej liečby a ošetrovateľskej starostlivosti, prevencie pooperačných komplikácií je náročným obdobím pre zdravotnícky personál ako i pre pacienta .Cieľom štúdie bolo zhodnotiť úroveň náročnosti a najsignifikantnejšie oblasti POS.

  Metódy:
  Obsahová analýza náplne práce sestry –odborných ošetrovateľských výkonov-, ktoré sestra plánuje, organizuje a realizuje v POS.

  Výsledky:
  Nároky na zabezpečenie kvalitnej a vysoko odbornej POS:vysoká úroveň odbornej pripravenosti a psychosociálnej zrelosti, manažérske schopnosti sestry v riadení a realizovaní POS, schopnosť tímovej práce v horizontálnej i vertikálnej úrovni-konzultácie s lekárom ohľadne monitorovania základných vitálnych funkcií, bilancie tekutín, podávania liekov,starostlivosti o operačnú ranu a drény, podávania stravy a tekutín, odsávania pacienta, polohovania, fyzickej aktivity, fyzikálnych a laboratórnych vyšetrení.

  Záver:
  Väčšina pacientov sa zotaví z operácie bez ťažkostí.I keď sú komplikácie či problémy v POS pomerne zriedkavé, sestry musia byť informované a o týchto možnostiach a ich klinických príznakoch.Informácie získané sestrou o zdravotnom stave pacienta súvisia s plánovaním pacientových ošetrovateľských potrieb /napr.predoperačná sesterská diagnóza, pooperačné obdobie, správa zo zotavovacej izby a sám pacient/ sú dôležité pre kontinuálne zabezpečenie POS.Preto sme v našom príspevku dovolili upozorniť na význam efektívnej a vzájomnej komunikácie v interakcii lekársestra.

  Zpět