Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce sester

  HEPATOCELULÁRNÍ KARCINOM - INDIKACE K TX JATER

  Šindelářová M., Oliverius M.
  IKEM, Praha

  Hepatocelulární karcinom je nejčastější primární zhoubný nádor jater. Možnost léčby je závislá na včasné diagnostice.
  Hlavním rizikovým faktorem je cirhóza jater. Pacient s pozdě zjištěnou diagnózou HCC umírá do jednoho roku.
  Resekce jater nebo transplantace jater patří k radikálnímu chirurgickému řešení, které je možno uskutečnit jen v časném stádiu onemocnění a je-li postižena jen jaterní tkáň.
  Transplantace jater představuje ideální léčebnou metodu při nezvratném poškození funkce jater, tam kde lze očekávat smrt pacienta do jednoho roku. Asi 3% indikací k Tx jater tvoří i hepatocelulární karcinom.
  Kritériem k zařazení na čekací listinu k Tx v případě tohoto maligního onemocnění je četnost ložisek a nepřítomnost infiltrace do v. portae. Za předpokladu dodržení těchto kriterii je úspěšnost transplantace při tak zhoubném onemocnění udávána jako srovnatelná s ostatními nenádorovými indikacemi k Tx jater.

  Zpět