Příloha zápisu:

Návrh programového schématu, projednaný a schválený programovým výborem ve složení dr. Viklický, dr. Pokorná, dr. Reischig, dr. Studeník, dr. Roland (za STS) a následně výborem ČTS

I. československý transplantační kongres – 16.- 18.11. 2006, Brno

16.11.2006 čtvrtek (zahájení programu od 10,30)
90 min
10:30-12:00
Satelit ROCHE
60 min Oběd
45 min
13:00-13:45
Zahájení kongresu
Transplantace a odběry orgánů v ČR
Transplantace a odběry orgánů v SR
90 min
13:45-15:15
Volná sdělení A: Transplantace jater, transplantace slinivky
Volná sdělení B: Transplantace tkání I
30 min Přestávka
90 min
15:45-17:15
Volná sdělení A: Transplantace ledvin I
Volná sdělení B: Transplantace tkání II
18:30 Odjezd: Společenský program (koncert skupiny Čechomor + raut Besední dům)

17.11.2006 pátek (zahájení programu od 8,30)
60 min
8:30-9:30
Volná sdělení: Experimentální transplantace a imunobiologie
Sdělení sester: Varia I
60 min
9:35 10:35
Volná sdělení: Komplikace imunosuprese
Sdělení sester: Varia II
25 min přestávka
60 min
11:00-12:00
Přednášky pozvaných řečníků: Současný pohled na transplantační problematiku
Pozvaní řečníci (zahraniční a případně domácí)
90 min
12:00-13:30
Oběd
Prezentace posterů v sekcích (12:30-13:30)
120 min 13:30-15:30 Ústní prezentace abstrakt – Transplantace ledvin II
30 min Přestávka
90 min
16:00-17:30
Satelit ASTELLAS
90 min
17:30-19:00
Valná hromada A: ČTS
Valná hromada B: STS
19:30 Společenský program (Moravská chalupa – degustace vín)

18.11.2006 sobota (zahájení programu od 9,00)
60 min
9:00-10:00
Volná sdělení: Dárci orgánů a peritransplantační inzulty
15 min Přestávka
90 min
10:15-11:45
Marginální dárci (tématické přednášky)
Vyžádaná sdělení (ČR/SR přednášející) – 4 přednášky
15 min Přestávka
90 min
12:00-13:30
Volná sdělení: Transplantace srdce, transplantace plic
Slavnostní ukončení kongresu
13:45 Oběd

Zpět