Zápis jednání výboru České transplantační společnosti konané dne 29. března 2006 v IKEM

Přítomni:
MUDr. Eva Pokorná, CSc., MUDr. Pavel Studeník, MUDr. Štefan Vítko, CSc., MUDr. Tomáš Reischig, MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc., doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc.

Omluveni:
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., MUDr. Pavel Navrátil, CSc., doc. Josef Zadražil, CSc., doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., prof. MUDr. Jan Černý, DrSc., MUDr. Jiří Samlík

Hosté:
MUDr. Martin Holcát (ředitel KST), MUDr. Jiří Žabka (KST), ing. Laifert

Program:

 1. Setkání zástupců TC, výboru ČTS a KST
  1. Transplantační a odběrová aktivita
  2. Mezinárodní spolupráce
  3. Finanční prostředky na činnost nehrazenou ZP
 2. Připomínky k zápisu, korespondence
 3. I. československý kongres 2006 v Brně
  1. Stav příprav
  2. Rozpočet
  3. Zahraniční hosté...
 4. Dohodovací řízení – kody odběrů orgánů a transplantací – informace
 5. Zpráva o hospodaření – daňové přiznání, členské příspěvky
 6. Zařazení pacienta do čekací listiny na transplantaci ledviny – konsensus
 7. Různé
  1. Příprava voleb do výboru

1. Setkání KST, výboru ČTS a zástupců jednotlivých TC

Viz samostatný zápis

2. Kontrola zápisu a korespondence

Zápis bez připomínek

Odeslaná pošta:
Dopis MZ – o dlouhodobé nespolupráci s KST (odeslán 10.2.).
Dopis MZ – upomínka o odpověď na výše uvedený dopis.
Odpověď na dopis MZ, v němž se obrací na výbor ČTS s žádostí o názor na výklad Vyhlášky 436/2002 Sb. (správně Nařízení vlády).
Dopis KST - odpověď na dopis týkající se pravidel alokace ledvin KS AB.

Doručená pošta:
Dopis KST týkající se pravidel alokace ledvin KS AB.

3. I. československý kongres 2006 v Brně

a. Stav příprav
Dr. Studeník informoval, že první informace je již připravena k rozeslání, distribuci na Slovensku si zařídí sama STS.
Dr. Reischig upozornil, že na webových stránkách kongresu je uveden abstrakt ve velkém rozsahu. Přítomní se shodli na tom, že abstrakt bude mít maximálně 2000 znaků a bude předepsána pevná forma abstraktu (cíl, soubor a metodika...).

b. Rozpočet
Dr. Pokorná informovala o jednání se sponzory s tím, že náklady kongresu by měl být bezpečně pokryty. Platinovými sponzory bude Roche a Astellas, zlatým sponzorem Novartis, stříbrnými sponzory Tewa (Ivax) a Wyeth.

c. Zahraniční hosté
Dr. Reischig navrhoval do programu kongresu zařadit i přehledné přednášky k odbornému tématu bloku od zahraničních hostů. Po diskusi se výbor shodl v tom, že o tyto přednášky budou požádáni zahraniční přednášející, kteří budou mít prezentace v rámci dvou satelitních firemních sympozií.

4. Dohodovací řízení – kody odběrů orgánů a transplantací – informace

Dr. Špatenka informoval, že se za ČTS zúčastnil dohodovacího řízení, navržené kody byly akceptovány a měly by vyjít v červnu 2006 v novém sazebníku výkonů.

5. Zpráva o hospodaření – daňové přiznání, členské příspěvky

Dr. Pokorná informovala, že bylo včas podáno daňové přiznání.

Dále se přítomní shodli v tom, že vzhledem k již pokročilému času budou zbývající body jednání přesunuty na příští zasedání výboru.

Příští zasedání výboru se bude konat ve středu 26. dubna 2006 od 14 hodin v IKEM Praha místnosti koordinátorů číslo dveří C0105.

V Praze 7.4.2006
Zapsala Eva Pokorná

Zpět